نحوه انتخاب زنان تاثیر گذار

معاون رئیس‌جمهور در خصوص نحوه انتخاب زنان تاثیر گذار گفت: این زنان تأثیر گذار از طریق عموم مردم، سایت گوهرشاد، امور بانوان استداری‌ها، حلقه‌های میانی همچنین از طریق شناسایی در جشنواره بانوی ایرانی در هنر و فرهنگ و جشنواره ایده‌های دختران ۱۲ تا ۱۸ سال بوده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: فراوانی دیگرانِ اثر پذیر، کیفیت اثر گذاری در تغییر دیگران، نقش آفرینی مادران، نقش آفرینی جهادی و حرکت‌های ایثارگرانه و جهاد گرانه، شرایط ویژه محیط و نوع تأثیر گذاری متأثر از محیط و تعیین عرصه اثرگذاری از جمله شاخص‌های انتخاب زنان در کنگره زنان تأثیر گذار بوده است.
وی بیان داشت: در سطح بین المللی نیز تعدادی از مقامات کشورها که از زنان فعال در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند انتخاب شده آمد و حدود ۷۰ نفر آنها برای کنگره منتخب شده‌اند. همچنین این کنگره فقط برای زنان مسلمان نیست و برای زنان غیر مسلمان هم در نظر گرفته ایم.
معاون رئیس جمهور گفت: همچنین نمایشگاه جانبی در ۳ بخش در حوزه تولید و دستاوردهای زنان برگزار و ۹۰۰ مدیرعامل زن شرکت‌های دانش بنیان و کارآفرین نیز حضور دارند.