خزعلی: کنگره بانوان تاثیرگذار در روزهای آینده برگزار می‌شود

دکتر خزعلی با گرامیداشت هفته مقام زن، اظهار داشت: خوشحال هستیم که امسال با بیانات مقام معظم رهبری روز زن را آغاز می‌کنیم و ما توفیق خدمت پیدا کردیم و اقشار مختلف بانوان خدمت ایشان رسیدند و رهنمودهای خوبی را از ایشان دریافت کردیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در سال جاری برنامه‌هایی برای هفته گرامیداشت مقام زن به صورت کلی کنگره بزرگی را با عنوان بانوان تأثیرگذار امسال پایه‌ریزی شده است،‌ اظهار داشت: این کنگره روز سه شنبه مورخ 27 دی ماه جاری برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری گسترش برنامه‌ها در سطح ملی و بین المللی است.

وی در ادامه توضیح داد: از سه رویکرد توانستیم در برنامه‌های ویژه هفته گرامیداشت مقام زن ورود کنیم. نخست جشنواره‌ای با عنوان جشنواره بانوی ایرانی که در بخش‌های هنری آثاری برای ما ارسال شده که از منتخبین تقدیر خواهد شد. بخش دیگر مختص به دختران 12 تا 18 ساله است و بهترین ایده‌ها شناسایی شده که از برترها تقدیر خواهد شد.

 خزعلی با بیان رویکرد سوم،‌ ادامه داد: رویکرد سوم، زنان تأثیرگذار در عرصه‌های فردی، اجتماعی و بین المللی است و شناسایی این امر از طرق مختلف انجام گرفته که یکی از طریق معاونت‌ها، مشاوره‌ها و مدیریت‌های بانوان در سراسر کشور بوده در نهایت افرادی معرفی شدند و راه دیگر از طریق سامانه‌ای بود که راه اندازی شده و بانوان یکدیگر را معرفی کردند و در قسمت خارجی از طریق وزارت خارجه بانوان تاثیرگذار شناسایی شدند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با تشریح اهم برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر، اسامی هفته مقام زن را اعلام کرد و گفت: روز جمعه، روز زن خانواده، الهام بخش و تأثیرگذار، شنبه، زن، زیست عفیفانه، مقاوم در برابر مرد سالاری غربی، یکشنبه زن، خودباوری، جهاد علمی و افتخار آفرینی، دوشنبه زن، هوای تنفس، زندگی بخش و نسل آفرین و مسئولیت پذیر، سه شنبه زن، بالنده، آرامش آفرین، تدبیرگر و خردمند، چهارشنبه زن، کرامت انسانی، امنیت و عدالت اجتماعی و پنجشنبه زن، نشاط اجتماعی، امید آفرین و سرنوشت ساز نامگذاری شده است.